Zawory odcinające VENTEX ESI

Zawory odcinające VENTEX ESI

Zastosowanie:

 • instalacja na kanałach i rurociągach łączących aparaty, w których może dojść do wybuchu,
 • zawór zostaje zamknięty natychmiast po wykryciu wybuchu w jednym z chronionych aparatów (ograniczenie ryzyka przeniesienia się wybuchu, poprzez kanały i rurociągi, na pozostałą część instalacji),
 • stosuje się je w przypadku kanałów i rurociągów, w których przepływa gaz o niewielkiej zawartości pyłów (np. za filtrem, przed i za suszarnią okresową).

0

Specyfikacja:

 • zawór Ventex ESI stosuje się dla:
  • pyłów o wartości stałej Kst do 400 bar m/s,
  • gazów o wartości Kg do 100 bar m/s,
  • mieszanin hybrydowych o wartości stałej do 300 (DN400- DN 600) i 400 (DN 100-DN 300) bar m/s,
 • minimalne ciśnienie wybuchu > 0.05 bar, max. ciśnienie wybuchu 14 bar abs,
 • dopuszczalna prędkość przepływu gazu 20 (25) m/sec.,
 • rodzaj ochrony II 1 DG IIB / 2 DG, praca w strefach (wewnątrz/zewnątrz): 0 /1, 20 / 21,
 • przepływające powietrze musi być suche o maksymalnym zapyleniu do 20 g/m3,
 • budowa ze stali węglowej lub nierdzewnej, części wewnętrzne ze stali nierdzewnej, montaż poziomy i pionowy,
 • działanie: wewnętrzny element odcinający wybuch utrzymywany jest w pozycji środkowej przez osiową sprężynę, modele ESI-E/-D,
 • wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX.