Mobilny system kontroli uziemienia MGV

Mobilní systém kontroly uzemnění MGV

Použití:

  • omezení rizika výbuchu během procesu plnění nebo vyprazdňování cisteren určených pro přepravu hořlavých produktů.

0

Princip funkce:

MGV je mobilní systém kontroly uzemnění, určený k montáži přímo na autocisternách, které slouží pro přepravu hořlavých a výbušných látek (mj. kapalná paliva, včetně zkapalněných plynů, rozpouštědel, alkoholu, materiálů, u kterých dochází ke kvašení s uvolňováním metanu).

Systém MGV provádí ověření stavu uzemnění cisterny ve třech krocích:

  • kontrola správnosti stálého připojení systému MGV ke konstrukci cisterny,
  • kontrola, zda připojení kleští k zemnícímu bodu umožní účinné odvedení nábojů do země,
  • kontrola, zda je činný odpor obvodu cisterna-zemnící bod během překládky nižší než mezní hodnota, tzn. 1000 ohmů – pokud činný odpor obvodu překročí tuto hodnotu, systém zablokuje proces překládky.

Specifikace:

  • elektronický kontrolér uzemnění určený pro práci v prostoru ohroženém výbuchem,
  • spirálový kabel s pláštěm Hytrel, který chrání kabel před prodřením a vlivem vnějších činitelů,
  • silné zemnící kleště z nerezové oceli s ostrými zuby z karbidu wolframu, díky kterému mohou zuby účinně proniknout nečistotami, malířskými nátěry nebo rzí.