System kontroli uziemienia autocysterny Earth-Rite RTR (następca modelu Dual Mode)

Systém kontroly uzemnění autocisterny Earth-Rite RTR (nástupce modelu Dual Mode)

Použití:

 • kontrola uzemnění autocisteren,
 • kontrola uzemnění nádrží, sudů, big-bagů apod. (pouze pokud byl použit přepínač pracovního režimu).

0

Princip funkce:

Earth Rite RTR je pokročilý systém, jehož úkolem jest monitorování správnosti stavu uzemnění silničních cisteren během jejich plnění a vyprazdňování. Činnost probíhá ve třech fázích:

  • Detekce silniční cisterny
   Systém umožní zahájení procesu plnění/vyprazdňování cisterny, pokud:

   • byl připojen k silniční cisterně a nikoli k jiné konstrukci nebo kovovému předmětu,
   • byl připojen k prvku silniční cisterny, který umožňuje odvádění elektrostatických nábojů z nádrže cisterny.
  • Ověření zemniče
   Earth Rite RTR ověřuje, zda zemnič (např. ocelový pás) umožňuje rychlé a bezpečné rozptýlení elektrických nábojů do země.
 • Nepřetržitý monitoring spojení cisterny se zemí
  Systém přechází do režimu stálého monitoringu spojení cisterny se zemí – v případě ztráty spojení (povolení kleští, poškození vodičů apod.) systém neumožní zahájení procesu plnění/vyprazdňování cisterny.

Specifikace:

   • světelná signalizace (zelené/červené světlo), která informuje obsluhu o správném uzemnění autocisterny,
   • dva beznapěťové přepínače (možnost automatického zapnutí čerpadel, ventilů, zvukové signalizace apod. po pozitivním výsledku ověření uzemnění),
   • provoz v širokém teplotním rozsahu: od -40 do +55oC,
   • rychlá výměna zemnícího kabelu nebo kleští (rychlospojka),
   • prvky systému: jednotka pro monitorování uzemnění, připojovací krabice, zemnící kleště, spirálový kabel,
   • schránka monitorovací jednotky je vyrobena ze slitiny hliníku, která neobsahuje měď.

Volitelné:

  • zvukový alarm SoundEx,
  • přepínač režimu, který umožňuje provoz systému s jinými předměty než autocisterna (např. se sudy, nádržemi, big-bagy apod.),
  • buben se samonavíjecím kabelem,
  • RTR tester – umožňuje provést zkoušku správnosti funkce systému Earth Rite RTR bez připojení cisterny.