System kontroli uziemienia Earth-Rite FIBC Big-Bagów typu C

Systém kontroly uzemnění Earth-Rite FIBC Big-Bagů typu C

Použití:

 • kontrola stavu uzemnění big-bagů typu C (elektricky vodivé).

0

Princip funkce:

 • systém je vybaven světelnou signalizací (zelená a červená LED dioda), která informuje operátora o správném uzemnění big-bagu,
 • systém nepovolí zahájit proces plnění/vyprazdňování big-bagu (červené světlo), pokud uzemnění nebylo provedeno správně,
 • systém může být nastaven tak, aby fyzicky blokoval zahájení procesu plnění/vyprazdňování big-bagu (blokáda práce zařízení),
 • pokud systém během trvání procesu zjistí nesprávný stav uzemnění, proces bude automaticky přerušen.

Specifikace:

 • certifikáty ATEX:
 • monitorovací sada: Ex II 1 GD EEx [ia] IIC T4,
 • napájení / rozhraní: Ex II 1 GD EEx [ia] IIC T4 / Ex II 1 GD Eex d IIB T5,
 • napájení: 230V nebo 110V ± 10%, 50 Hz,
 • monitorovací bod: 1 x 10^8 Ω (100 megaohmů),
 • součásti systému: monitorovací zařízení se světelnou signalizací stavu uzemnění s držákem na zavěšení svorky, souprava napájení se systémem, který blokuje proces plnění/vyprazdňování, zemnicí kleště, kabel spirálový kabel s pláštěm Hytrel.

Volitelné:

uzemňovací svorka pro elastické materiály.