System kontroli uziemienia Earth-Rite Plus Single Mode

Systém kontroly uzemnění Earth-Rite Plus Single Mode

Použití:

  • kontrola stavu uzemnění železničních cisteren, nádrží IBC, sudů apod.

0

Princip funkce:

Pro zaručení maximální ochrany před vzplanutím/výbuchem během úkonu plnění/vyprazdňování železničních cisteren, sudů, kontejnerů, nádrží IBC apod. provádí systém Earth Rite Plus kontrolu následující podmínky (provoz v systému Single Mode):

  • zuby kleští jsou v kontaktu s vodivým prvkem uzemňovaného prvku a kabel spojující kleště s ocelovým pásem není poškozen (odpor obvodu ≤ 10 Ω).

Specifikace:

  • světelná signalizace informuje obsluhu o správném uzemnění autocisterny,
  • dva beznapěťové přepínače mohou po pozitivním výsledku ověření uzemnění automaticky zapnout čerpadlo, ventil, zvukový signál nebo dodatečný světelný signál,
  • provoz v širokém teplotním rozsahu: od -40 do +55oC,
  • rychlospojka umožňuje snadnou výměnu kabelu nebo kleští,
  • prvky systému: jednotka pro monitorování uzemnění, připojovací krabice, zemnící kleště, spirálový kabel,
  • schránka monitorovací jednotky je vyrobena ze slitiny hliníku, která neobsahuje měď.

Volitelné:

  • zvukový alarm SoundEx,
  • buben se samonavíjecím kabelem.