system_kontroli_uziemienia_instalacji_procesowych_earth-rite_multipoint_ii

Systém kontroly uzemnění výrobních zařízení Earth-Rite Multipoint

Použití:

 • kontrola stavu uzemnění až 8 prvků zařízení pomocí jednoho zařízení Earth-Rite Multipoint,
 • zařízení, kde se provádí pravidelné rozpojování jeho součástí, např.: systémy odprašování, mletí a drcení, dopravy prášků, vyprazdňování/plnění sil a nádrží, sušičky.

0

Princip funkce:

 • k systému může být současně připojeno až osm prvků zařízení,
 • každý připojený prvek má zvláštní jednotku se světelnou signalizací, která monitoruje správnost uzemnění (zelené a červené LED diody),
 • světelná signalizace informuje obsluhu o správnosti uzemnění jednotlivých prvků zařízení,
 • systém je vybaven bezkontaktním přepínačem, který lze využít k zastavení probíhajícího procesu nebo k zapnutí zvukové signalizace, pokud bude uzemnění některého prvku přerušeno.

Specifikace:

 • certifikáty ATEX:
 • monitorovací sada: Ex II 1 GD EEx ia IIC T4,
 • napájení / rozhraní Ex II 1 GD [EEx ia] IIC,
 • napájení: 230V nebo 110V ± 10%, 50 Hz,
 • součásti systému: monitorovací zařízení se světelnými ukazateli stavu uzemnění, napájecí souprava se systémem blokování procesu, kabel s pláštěm Hytrel.

Volitelné:

 • individuální bezkontaktní přepínače pro každý kanál,

zemnící kleště a rychlospojky pro občasně uzemňované prvky.