System monitoringu uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji Eart-Rite Omega

Systém monitoringu uzemnění pohyblivých a pevných prvků instalace Eart-Rite Omega

Použití:

 • systém Earth-Rite OMEGA umožňuje inženýrům, dodavatelským firmám a výrobcům zařízení zapojení vyhrazeného monitorování stavu elektrostatického uzemnění jako prvku větších systémů řízení a kontroly výrobních zařízení,
 • systém Earth-Rite Omega je určen k montáži na kolejnici (35 mm, standard DIN) v ovládacích panelech. Systém umožňuje kontrolu odporu mezi dvěma body a nabízí na výstupu funkce reléového přepínání při zadané hodnotě definované uživatelem,
 • běžné použití zahrnuje monitorování dosavadního stavu uzemnění všech pohyblivých vodivých prvků výrobního zařízení a nepřetržité monitorování stálých součástí zařízení ve všech zónách se snadno hořlavým prostředím, a také monitorování jednoduchých zařízení jako jsou plovákové spínače v nebezpečných prostorách.

0

Specifikace:

 • Certifikát ATEX: Ex II (1) GD [EEx ia] IIC,
 • napájení: 24 V stejnosměrný proud, jmenovité,
 • rozsah monitorování: 1 – 16 Ω,
 • výstupní kontakty:
 • dvoupólový dvoupolohový,
 • 250V:5A:500VA(~),
 • 250V:5A:500VA (-) max. rezistivní.
 • volby: napájecí jednotka s univerzálním napětím od 110 do 240 V, 50 Hz.