Mielenie na sucho, jako część składowa oferty urządzeń dla proszków.