Instalacje odpylajace
Instalacje odpylające
Instalacje odpylające
Instalacje odpylające
Instalacje odpylajace
Instalacje odpylające
Instalacje odpylające
Instalacje odpylające

Instalacje odpylające

Zastosowanie:

Zasadniczym celem stosowania instalacji odpylających jest:

 • obniżenie zapylenia w miejscu pracy do bezpiecznego dla zdrowia poziomu,
 • oczyszczenie do bezpiecznego poziomu gazów procesowych przed ich emisją do atmosfery,
 • obniżenie zapylenia powietrza w celu eliminacji lub ograniczenia stref zagrożonych wybuchem  w miejscu pracy.

0

Oferta

 • wykonawstwo instalacji odpylających „pod klucz”,
 • modernizacja instalacji odpylających,
 • zabezpieczenie instalacji odpylających przed wybuchem,
 • opracowanie dokumentów wymaganych dyrektywami ATEX,
 • produkcja elementów instalacji odpylających w tym rur.

Odpylanie

Instalacje odpylające stosowane są do oczyszczania gazów (najczęściej powietrza) z drobnych frakcji pylistych powstałych podczas takich procesów technologicznych jak: mielenie, rozdrabnianie, kruszenie, suszenie, chłodzenie, magazynowanie, granulacja, mieszanie, transport (pneumatyczny / mechaniczny), inne.

Podstawowe elementy instalacji centralnego odpylania:

 • instalacja rurowa,
 • jednostka filtracyjna odpylanego powietrza,
 • jednostka wytwarzająca podciśnienie w instalacji,
 • system sterowania,
 • wyposażenie eksploatacyjne,
 • system zabezpieczający przed wybuchem.

Bezpieczeństwo wybuchowe

W przypadku odpylania gazów, które zawierają pyły stwarzają potencjalne ryzyko wybuchu, niezbędne jest podjęcie minimalnych środków ograniczających to ryzyko. Obowiązek ten nakłada na użytkownika instalacji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 10.07.0213 r). W praktyce sprowadza się to do wykonania następujących czynności:

 • wykonanie analizy ryzyka wybuchowego wraz z wyznaczeniem stref zagrożonych wybuchem,
 • zastosowanie środków prewencyjnych ograniczających ryzyko wystąpienia wybuchu, np.: stosowanie certyfikowanych urządzeń dostosowanych do pracy w odpowiednich strefach zagrożonej wybuchem, stosowanie połączeń wyrównujących potencjał elektrostatyczny oraz uziemień, hermetyzacja instalacji, inertyzacja instalacji,
 • stosowanie certyfikowanych systemów przeciwwybuchowych (tłumienie, odciążanie, odsprzęganie wybuchu).

Oferta pozostałych spółek w grupie kapitałowej WOLFF:

 • sporządzanie dokumentów wymaganych dyrektywami Atex w tym analiza ryzyka oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem (więcej na stronie www.atex137.pl),
 • zabezpieczanie instalacji przemysłowych przed skutkami wybuchu oraz nadmiernego ciśnienia (więcej na stronie www.tessa.eu).