Mielenie kriogeniczne
Kriomielenie
Mielenie rozdrabnianie kriogeniczne
Mielenie kriogeniczne
Kriomielenie
Mielenie rozdrabnianie kriogeniczne

Mielenie kriogeniczne

Wykonujemy kompletne linie mielenia kriogenicznego, które umożliwiają wydajną produkcję drobniejszych cząstek poprzez zastosowanie schłodzenia mielonego / rozcieranego materiału za pomocą ciekłego azotu lub suchego lodu (CO2 w postaci stałej). Zależnie od własności produktów, takich jak wytrzymałość, twardość, elastyczność / plastyczność i żądanych wymiarów cząsteczek, stosowane są następujące zasady rozdrabniania i proszkowania: tłuczenie, kruszenie, rozkrawanie, ścieranie, uderzanie.

0

Kompleksowe prace związane z mieleniem kriogenicznym – od doradztwa w zakresie zastosowania technologii, projektu linii kriomielenia oraz elementów konstrukcyjnych, po dobór odpowiednich komponentów instalacji realizujemy we współpracy z firmą MESSER Polska. Dzięki temu nasi klienci mają możliwość przeprowadzenia testów mielenia kriogenicznego w centrum badawczo-rozwojowym MESSER.

 • możliwość uzyskania ziaren po mieleniu o wymiarach cząsteczek poniżej 100 µm
 • zasady rozdrabniania i proszkowania (tłuczenie, kruszenie, rozkrawanie, ścieranie, uderzanie) stosowane zależnie od własności produktów, takich jak: wytrzymałość, twardość, elastyczność/ plastyczność i żądanych wymiarów cząsteczek
 • dla cząstek mniejszych niż 300 µm odpowiednie są młynki z oznaczonym efektem uderzeń takie jak np. „młynki kołkowe”

W zależności od materiału w procesie stosowane są gazy:

 • Azot (skroplony)
 • lub CO2 (skroplony)

Technika kriogeniczna stosowana jest do mielenia/proszkowania m.in.:

 • produktów spożywczych i materiałów roślinnych: ziół, przypraw korzennych, ziaren (np. kawa), suszonych owoców, itd.
 • tworzyw sztucznych, polimerów, gumy, kauczuku,
 • wosku, parafin, żywic, pigmentów farb itd.

Kriomielenie ma zastosowanie w:

 • przemyśle farmaceutycznym
 • przemyśle gumowym
 • przemyśle tworzyw sztucznych
 • przemyśle spożywczym
 • produkcji młynów przemysłowych
 • recyklingu
 • wyższa wydajność procesu produkcji
 • możliwość uzyskania drobniejszych cząsteczek proszków i pudrów
 • brak uszkodzeń termicznych (np. przy mieleniu farmaceutyków)
 • brak uszkodzeń w postaci utleniania się (np. przy mieleniu orzechów)
 • brak parowania olejków aromatycznych (np. przy mieleniu przypraw korzennych)
 • brak niebezpieczeństwa pożarowego czy eksplozji pyłu
 • doradztwo w zakresie zastosowania technologii kriomielenia
 • projekt linii kriomielenia
 • dobór komponentów instalacji
 • projekt i wykonawstwo elementów konstrukcyjnych
 • dostawa młyna, układu chłodzenia, separatorów, układu odpylającego, układów transportujących oraz układu odbioru gotowego produktu i linii pakowania