Próbobiernia wiaderkowa – pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego
Próbobiernia wiaderkowa - pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego
Próbobiernia wiaderkowa – pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego
Próbobiernia wiaderkowa - pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego

Próbobiernia wiaderkowa – pobór próbek biomasy/węgla z przesypu podajnika taśmowego

Zastosowanie:

  • pobieranie reprezentatywnych próbek biomasy i/lub wegla z przesypu podajnika taśmowego,
  • pobór próbek biomasy w celu rozliczenia się Elektrowni/Elektrociepłowni z URE (Urząd Regulacji Energetyki) – rozliczenie energii odnawialnej,
  • pobór próbek w celu rozliczenia się Elektrowni/Elektrociepłowni z dostawcami biomasy/węgla.

0

Specyfikacja:

  • próbobiernia spełnia wymagania następujących norm:

Biomasa:
CEN/TS 14778-1:2005 – Paliwa stałe. Pobieranie próbek. Metody pobierania próbek.

Węgiel:
ISO 13909-1:2001 – Węgiel kamienny i koks — Mechaniczne pobieranie próbek — Część 1: Wstęp ogólny,
ISO 13909-2:2001 – Węgiel kamienny i koks — Mechaniczne pobieranie próbek — Część 2: Węgiel — Pobieranie próbek ze strug materiału,
ISO 1988:1975 – Węgiel kamienny — Pobieranie próbek.

  • możliwość pracy w strefie zagrożonej wybuchem: 22, 21, 20 wewnątrz próbobierni, 22 na zewnątrz próbobierni,
  • próbobiernia przeznaczona jest dla podajników taśmowych o następujących szerokościach taśmy: 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm.

Opcjonalnie:

  • urządzenie zmniejszające wielkość próbki końcowej przed przekazaniem jej do laboratorium – próbka po redukcji zachowuje swój reprezentatywny charakter,
  • kruszarkę rozdrabniającą próbkę przed przekazaniem jej do laboratorium.