Wibracyjne złoże fluidalne
Wibracyjne złoże fluidalne
Wibracyjne złoże fluidalne
Wibracyjne złoże fluidalne

Wibracyjne złoże fluidalne

Zastosowanie:

 • procesy: suszenie, chłodzenie,
 • suszenie produktów o wysokiej zawartości wilgoci na wlocie lub o zmiennej wilgotności,
 • suszenie i chłodzenie w jednym aparacie (2 sekcje),
 • przemysł chemiczny: nawozy, PVC, PP, PE, nylon, mocznik, przemysł mineralny: piasek, wapno, tlenek glinu.

0

Specyfikacja:

 • wspomaganie tworzenia złoża fluidalnego poprzez mechaniczne wibracje perforowanej płyty i przepływ gorącego powietrza/gazów przez złoże,
 • temperatury suszenia do 400oC,
 • oferowane typy: D – małe i średnie aparaty (powierzchnia wibracyjnej płyty dystrybucyjnej do 12 m2, wibracja przy pomocy napędów), DL – praca w ciężkich warunkach (powierzchnia do 32 m2, wibracja przy pomocy sprężyn),
 • zdefiniowany czas przebywania i warunki mieszania,
 • równomierna temperatura suszenia,
 • możliwość zawracania gazu suszącego,
 • zachowanie właściwości fizycznych materiału,
 • niskie koszty obsługi, łatwe czyszczenie.